Suntem și pe ...

Episcopia Italiei

Fluxul nu a fost găsit.

Facebook

Sinaxarul zilei

{idkey=4565b0[url=https%3A%2F%2Fwww.parohiatrento.it%2Findex.php%2F2-uncategorised%2F104-rugaciune-de-dimineata][title=Rug%C4%83ciune+de+diminea%C8%9B%C4%83][desc=]}{cmp_start idkey=7991[url=https%3A%2F%2Fwww.parohiatrento.it%2Findex.php%2F2-uncategorised%2F104-rugaciune-de-dimineata][title=Rug%C4%83ciune+de+diminea%C8%9B%C4%83][desc=]}

Din somn sculându-mă, mulțumescu-Ți Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelunga-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei; și în deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt în mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

{cmp_end}{idkey=4565b1[url=https%3A%2F%2Fwww.parohiatrento.it%2Findex.php%2F2-uncategorised%2F104-rugaciune-de-dimineata][title=Rug%C4%83ciune+de+diminea%C8%9B%C4%83][desc=]}